Office Solution

16-03-2016

Kontorslokaler har vanligtvis överskottsvärme från människor, datorer, utrustning, belysning etc. Med Office Solution kan du upprätthålla ett behagligt inomhusklimat året runt med minimal energiförbrukning.

Inomhusklimatet regleras individuellt för högsta möjliga komfort i kontorsrum, konferensrum, kontorslandskap och allmänna ytor. Det behovsstyrda systemet minimerar energiförbrukningen vilket ger maximal komfort till minimal klimatpåverkan.

Fastighetens värme och kyla produceras centralt och distribueras vattenburet, luftburet eller kombinerat. Flexibiliteten i Swegon Office Solution ger den optimala inomhusklimatlösningen för kontorslokaler, oavsett behov och förutsättningar.

OFFICE Solution - Air

Kyl- och värmeproduktion med en reversibel TEAL/TETRIS och luftbehandlingsaggregat GOLD tillsammans med aktiva tilluftsdon är stommen, som tillsammans med den intelligenta styrenheten Super WISE utgör paketlösningen för Office Solution Air, den optimala luftburna lösningen för ett bra inneklimat för kontor. 

OFFICE Solution - Water

Kyl- och värmeproduktion med AZURA/OMICRON och luftbehandlingsaggregat GOLD tillsammans med komfortmodul PARASOL och de intelligenta styrenheterna CONDUCTOR och Super WISE utgör paketlösningen i Swegon Office Solution Water, den optimala vattenburna lösningen för ett bra inneklimat i kontor.

Dokumentation

   
Swegon Solutions
Översiktsbroschyr
  Office Solution Air
4-sidig broschyr
 

Office Solution Water
4-sidig broschyr

Fler Solutions

Hotel Solution

Retail Solution