Swegon Solutions

Skapa ett hälsosamt och energieffektivt inneklimat med Swegon Solutions.

Läs mer om våra Solutions:

Hotel Solution Office Solution

Retail Solution

Noggrant utvalda Swegon Solutions


Swegon Solutions är noggrant utvalda paketeringar av Swegons produkter/system som är optimerade för ett visst användningsområde. Läs mer på Energigivande inneklimat.

  • Kostnadseffektiv installation och integration
  • Energibesparande
  • Styrning av inneklimat
  • Låg klimatpåverkan

Vi har även paketeringar för bostadsmarknaden. Besök Swegon Home Solutions för ytterligare information.Fjärranslutning med Swegon Connect

Med kommunikationsenheten Swegon Connect, kan du styra ditt system vart som helst.