30 St. Mary Axe, London

Wall Street Journal har beskrivit den som “den mest geniala och elegantaste nya skyskrapan som har byggts i världen de senaste 30 åren”. St Mary Axe är den första miljöanpassade skyskrapan i London och Swegon har bidragit till detta extraordinära projekt med fler än 180 GOLD-aggregat.

30 St Mary Axe, även känd som Gurkan och Swiss Re, är en skyskrapa i Londons finansdistrikt. Den invigdes i april 2004. Den är 194 meter hög i 40 våningar, spektakulärt byggd av stål och glas. Det imponerande tornet är designat av Norman Foster och byggt av Skanska. 30 St Mary Axe är den första miljöanpassade skyskrapan i London. Byggnaden använder upp till femtio procent mindre energi än en vanlig kontorsbyggnad i samma storlek.

För att spara energi finns sex glasklädda ventilationsschakt som leder varm luft ut från byggnaden på sommaren, och värmer huset på vintern. Schakten gör också att rummen känns mer bekväma och kräver mindre konstgjord belysning. För det rätta inomhusklimatet rekommenderade Swegon decentraliserade ventilationsaggregat istället för ett stort system. Det innebär lägre kostnader och högre effektivitet. 

De mindre GOLD-aggregaten valdes för att kunna dölja installationerna i byggnadens innertak, vilket sparade in kostnaden för speciella fläktrum. Aggregaten har en extremt låg ljudnivå och är också mer energieffektiva än andra lösningar. GOLD underlättar inställning av temperatur, luftflöden och drifttider för att anpassa systemet till hyresgästerna. Swegons system är ett smart val för både ekonomi och miljö.

Fakta:

Land:   Storbritanien
Stad:   London
Byggnadsår:   2004
Slutkund:   Sweiss RE