Energigivande inneklimat

Skapa ett bra och energieffektivt inneklimat för bättre hälsa hos både människor och byggnader med minimal miljöpåverkan.

 Bättre hälsa och lönsamhet

   

Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan inomhusklimatets kvalitet och hälsa. Genom att motsvara, och helst överträffa, användarnas förväntningar skapas goda förutsättningar för att få nöjda kunder som gärna återvänder.

 

 Lägre driftskostnader

   

Förutsättningar för låga driftskostnader skapas med behovsstyrt inomhusklimat. Ofta minskar fastighetens totala behov när ventilation, värme och kyla fokuseras till de områden där behoven finns. Detta medför i de flesta fall minskade investerings- och driftskostnader och kortare installationstid.

 

 Minimal miljöpåverkan

   

Med behovsstyrd ventilation kan den energi som krävs för att skapa inneklimatet sänkas utan negativ påverkan på komforten.

Ett komfortabelt inneklimat, med maximal återvinning av energier, är gynnsamt för både miljön, fastighetsägare och de människor som vistas i lokalerna.

 

 Full kontroll i hela systemet

   

Get full control of the entire system and facilitate maintenance with integrated monitoring and logging.

Med inbyggd funktionalitet för övervakning och loggning får du full kontroll i hela systemet, vilket underlättar löpande underhåll.

 

Swegon Solutions

Swegon Solutions creates an optimum indoor climate, with the
lowest possible use of energy. This allows customers and users to
focus on their business instead.

Med Swegon Solutions skapas ett optimalt inomhusklimat, med lägsta möjliga energiförbrukning. Swegons produkter är utvecklade för optimal funktion och integration. Oavsett om du väljer enskilda produkter eller kompletta system så garanteras maximal energieffektivitet och driftsekonomi.

Med Swegon Solutions hjälper vi dig att skapa ett bra och energieffektivt inneklimat.