PAWILON WYSPIAŃSKI 2000

Otwarty w 2007 roku Pawilon Wyspiański 2000 spełnia dwie najważniejsze funkcje: jest biurem informacji turystycznej oraz miejscem, w którym eksponowane są trzy witraże wykonane według oryginalnych kartonów Stanisława Wyspiańskiego.

Lokalizacja: Kraków, Plac Wszystkich Świętych
Data oddania do użytku: 2007
Powierzchnia użytkowa: 620 m2
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale klimatyzacyjne GOLD,
centrale sekcyjne BASIC

Ideę budowy pawilonu Wyspiański 2000 zgłosił w ramach Festiwalu Kraków 2000 w roku 1998 Andrzej Wajda, który zaproponował też, by w ścianę frontową budynku wkomponowano trzy niezrealizowane dotychczas witraże Stanisława Wyspiańskiego. Projekt pawilonu opracował krakowski architekt Krzysztof Ingarden.

Budynek posiada oryginalną fasadę, składającą się ze specjalnych ceglanych płytek, zamocowanych na metalowych prętach. Ich odpowiednie ustawienie pozwala na zmianę oświetlenia wnętrza –
z lewej strony budynku, gdzie eksponowane są witraże, jest ono zaciemnione, a z prawej – otwarte i jasne. Trzy witraże zostały wykonane przez Piotra Ostrowskiego w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński według projektu Stanisława Wyspiańskiego dla katedry wawelskiej, której władze wówczas nie zgodziły się na ich realizację. Przedstawiają one św. Stanisława, Kazimierza Wielkiego i Henryka Pobożnego. Pawilon Wyspiański 2000 znalazł się w elitarnej grupie 40 najlepszych budynków zgłoszonych do konkursu „Brick Award 2010”.