FILHARMONIA POZNAŃSKA

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego – powstała w 1947 roku jako Państwowa Filharmonia
w Poznaniu.

Ten neorenesansowy obiekt, wraz z przylegającym do niego od strony północnej Collegium Minus, został wzniesiony w latach 1905-1910.

Doskonała akustyka auli sprawia, że odbywają się w niej liczne imprezy muzyczne, z których najważniejszą jest Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Audytorium auli jest w stanie pomieścić niemal 1000 osób.