PHILIP MORRIS POLSKA S.A.

Wiodący producent wyrobów tytoniowych na świecie.
Jego polskie zakłady powstały w Krakowie.

Lokalizacja: Kraków, Al. Jana Pawła II
Data oddania do użytku: 2001-2003
Powierzchnia użytkowa: 25 300 m2
Kubatura: 104 720 m3
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale sekcyjne GA, RAKE, BC, 
nawiewniki wyporowe BOC

Zakłady Philips Morris Polska S.A w Krakowie składają się z kliku hal produkcyjnych przeznaczonych dla poszczególnych procesów technologicznych oraz magazynów składowania produktów i półproduktów. W obrębie fabryki znajduje się również nowoczesny biurowiec.