EUROGLAS

Huta szkła jednego z wiodących liderów produkcji szkała
na świecie.

Lokalizacja: Ujazd, os. Niewiadów
Data oddania do użytku: 2009
Powierzchnia użytkowa: 85 600 m2
Kubatura: 884 900 m3
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale sekcyjne Swegon AT4

W ramach realizacji projektu budowy nowej huty w łódzkiej SSE powstały: główny budynek produkcyjny (budynek pieca, wanny, linia rozprężania), hala magazynowa, zaplecze technologiczne oraz budynek biurowy o wysokim standardzie, infrastruktura drogowa
i podziemna. Budowa fabryki trwała około 15 miesięcy. Fabryka szkła firmy Euroglas jest jednym z największych projektów w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. W fabryce znajduje się największy na świecie piec do wyrobu szkła o wydajności 1 tys. ton szkła/dzień oraz najdłuższa w polskich hutach linia produkcyjna o długości ok. 600 m.

Dla zminimalizowania negatywnego wpływu produkcji na środowisko zastosowano w fabryce najbardziej nowoczesne urządzenia
i procedury.