SZPITAL im. ŻEROMSKIEGO

Krakowski Szpital im. S.Żeromskiego to 17 oddziałów
w zabudowie pawilonowej na powierzchni 14 ha.

Lokalizacja: Kraków, Os. Na Skarpie
Data oddania do użytku: 1954
Powierzchnia użytkowa: 29 600 m2
Kubatura: 124 290 m3
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale sekcyjne Swegon AT4

Szpital jest przygotowany na udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych w 17 Oddziałach, umiejscowionych w parku o powierzchni 14 ha, który objęty jest nadzorem Konserwatora Zabytków. Ten jeden z największych Szpitali w Polsce posiada 712 łóżek i przeciętnie hospitalizuje ok. 30 tys. pacjentów rocznie oraz udziela ponad 60 tys. porad w ambulatoriach i poradniach przyszpitalnych. Posiada rozbudowaną diagnostykę oraz infrastrukturę techniczną. Świadczy usługi medyczne dla pacjentów nie tylko Krakowa ale również Województwa Małopolskiego.