SZPITAL W WIELISZEWIE

Szpital w Wieliszewie jest najnowocześniejszą placówką onkologiczną na Mazowszu. Jest to niepubliczny ośrodek otwarty przez Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Lokalizacja: Wieliszew, ul. Kościelna
Data oddania do użytku: 2010
Powierzchnia całkowita: 9 500 m2
Kubatura: 34 000 m3
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale sekcyjne Swegon AT4, 
nawilżacze CP3

W strukturze Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej w Wieliszewie mieszczą się oddziały szpitalne chirurgii onkologicznej z pododdziałem chirurgii ogólnej i urologii oraz oddział onkologiczny wydzielony dla chorych poddawanych chemioterapii i radioterapii.

Placówka przygotowana jest do hospitalizacji chorych w pokojach
1- i 2-osobowych z zapleczem sanitarnym, dysponując bazą 68 łóżek i 12 łóżek w 2 salach pooperacyjnych. Zaplecze diagnostyczne szpitala stanowi zakład diagnostyki obrazowej, laboratorium analityczne
z pracownią histopatologii i markerów nowotworowych oraz pracownia badań endoskopowych.

Nowoczesny blok operacyjny posiada cztery sale operacyjne z możliwością wykonywania zabiegów laparoskopowych oraz salę wybudzeń. Dla chorych wymagających intensywnej opieki medycznej przeznaczony jest 6-łóżkowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii wyposażony w nowoczesną aparaturę monitorującą.