SZPITAL W LIMANOWEJ

Szpital Powiatowy przy ul. Piłsudskiego w Limanowej jest jedynym szpitalem na terenie powiatu limanowskiego.
W 2010 roku powiększył się on o nowoczesny blok operacyjny, w którym zainstalowano urządzenia oferowane przez Swegon.

Lokalizacja: Limanaowa, ul. Piłsudskiego
Data oddania do użytku
nowego bloku operacyjnego:
2010
Powierzchnia nowego bloku: 500 m2
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale sekcyjne Swegon AT4,
nawilżacze

Szpital Powiatowy w Limanowej przyjmuje pacjentów w stanie „ostrym” wymagającym szybkiej interwencji medycznej oraz chorych skierowanych do leczenia ambulatoryjnego. Dysponuje bazą 301 łóżek w 11 oddziałach. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok.
18 tys. pacjentów. W celu utrzymania wysokich standardów jakości świadczonych usług, szpital ciągle inwestuje, modernizując i poprawiając estetykę budowlaną szpitala oraz uzupełniając aparaturę  i sprzęt medyczny. W 2010 roku oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny o powierzchni łącznej 500 m2, w którym to obiekcie zainstalowano urządzenia Swegon. W nowym bloku znajdują się 3 sale operacyjne o powierzchni 38m2 i 50m2 z wymaganym zapleczem i centralną sterylizatornią, której szpital wcześniej nie posiadał. Do istniejącego budynku dobudowano zewnętrzną windę, która umożliwia bezpośredni transport chorych z oddziałów na blok operacyjny.