SZPITAL "INFLANCKA"

Wyposażony w nowoczene urządzenia szpital ginekologiczno-położniczy, o bardzo wysokich standardach leczenia i opieki.

Lokalizacja: Warszawa, ul. Inflancka
Data oddania do użytku: 2010
Powierzchnia całkowita: 5 100 m2
Kubatura: 18 750 m3
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale sekcyjne Swegon AT4

Przedmiotem projektu była rozbudowa szpitala o nową część diagnostyczno-zabiegową. Obiekt dostosowano wysokością do budynku istniejącego i bezpośrednio połączono z jego wschodnim skrzydłem. Szpital zapewnia wysokie standardy opieki a znajdujące się w nim urządzenia gwarantują pacjentkom jak najlepsze warunki diagnostyki, porodu lub operacji.