CENTRUM ONKOLOGII

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie jest jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów: leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię.

Lokalizacja: Poznań, ul. Garbary
Data oddania do użytku: 1953, przebudowywany w latach:
1975-1988, 1999-2006
Powierzchnia zachodniego skrzydła: 7 000 m2
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale sekcyjne BASIC,
centrale RAKE

Rocznie w Centrum hospitalizowanych jest 18 400 chorych, wykonywanych 5600 operacji oraz 4000 zabiegów ambulatoryjnych. Radioterapii poddawanych jest 6900 chorych. Historia centrum sięga roku 1953 kiedy to gmach Szpitala Ubezpieczalni Społecznej w Poznaniu przy ulicy Raczyńskich 15 (obecnie Garbary) przeznaczono na pierwszy w Poznaniu Ośrodek Onkologiczny. 

Od tego czasu Ośrodek był kilkakrotnie przebudowywany. Ostania rozbudowa miała miejsce w latach 1999-2006. Po kilku latach budowy w Wielkopolskim Centrum Onkologii oddano do użytku nowe zachodnie skrzydło budynku, w tym nowy blok operacyjny oraz ogród zimowy.