MARYNARSKA POINT

Kompleks biurowy Marynarska Point w Warszawie,
w którym zainstalowano centrale klimatyzacyjne Swegon, otrzymał certyfikat GreenBuilding. Badania wykazały,
że budynek zużywa o 31% mniej energii, niż wymagają tego polskie normy.

Lokalizacja: Warszawa, ul. Postępu 15 B,C
Data oddania do użytku: 2008
Powierzchnia użytkowa: 26 000 m2
Kubatura: 90 000 m3
Zainstalowane urządzenia Swegon: Centrale sekcyjne BASIC

Zlokalizowany na warszawskim Mokotowie obiekt jest zaledwie drugim projektem w Polsce, który zdobył ekologiczne wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Kompleks otrzymał również Nagrodę II Stopnia w konkursie „Budowa Roku”. Jury konkursu, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wybierało spośród 67 projektów zakwalifikowanych w kategorii „Budynek Biurowy”. Rozwiązanie technologiczne w budynku Marynarska Point to m.in. system free-coolingu obniżający koszty chłodzenia powierzchni biurowej w chłodniejszym okresie, zaawansowany system zarządzania budynkiem (BMS) umożliwiający regulację parametrów wewnątrz budynku oraz zarządzanie instalacjami wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.