System WISE - Właściwa ilość powietrza we właściwym miejscu!

Podstawową ideą funkcjonowania systemu WISE jest dostarczanie i kondycjonowanie zmiennej ilości powietrza w ścisłej zależności od aktualnych potrzeb użytkowników, tak aby nie było go za mało, ani za dużo.

System wentylacji zależnej od potrzeb SWEGON WISE optymalizuje ilość energii zużywanej w urządzeniach klimatyzacyjnych. Obniżając koszty eksploatacyjne systemu HVAC, uzyskujemy spore oszczędności i dbamy o środowisko naturalne. Swegon WISE jest idealnym rozwiązaniem dla nowych budynków, obniżającym zużycie energii do minimum.

Najlepsze rezultaty osiąga się w budynkach w których występuje duża zmienność w ich wykorzystaniu i pojawiających się obciążeniach związanych z frekwencją użytkowników np biurowce, szkoły, kina, teatry, szpitale, obiekty sportowe i rekreacyjne. System ten znajduje również zastosowanie w już istniejących budynkach poddawanych remontom, modernizacjom i rozbudowom. Umożliwia to obniżenie kosztów eksploatacyjnych w istniejących budynkach, gdzie potencjał oszczędności jest dość znaczny.

Powody wyboru systemu WISE

 • zapewnienie wystarczającej ilości świeżego powietrza tak, aby utrzymać właściwą jakość powietrza w pomieszczeniach
 • optymalny klimat wewnętrzny
 • utrzymanie niskiego poziomu zużycia energii
 • chłodzenie w klimatyzacji bytowej
 • możliwość zastosowania przez większą cześć roku free cooling'u
 • elastyczność systemu (prosty montaż i rozbudowa)
 • możliwość komunikacji poprzez BMS
 • wymogi prawne ograniczające normy zużycia energii przez budynki

Podstawowe elementy systemu WISE:

 • ADAPT Diffusers - nawiewniki z aktywnymi szczelinami lub przepustnicami: ADAPT Free, ADAPT Colibri, ADAPT Sphere, ADAPT Exhaust
 • ADAPT Damper - aktywna przepustnica pomieszczeniowa
 • CONTROL Zone - strefowy regulator przepływu
 • CONTROL Optimize - optymalizator funkcjonowania systemu
 • GOLD - centrala klimatyzacyjna ze zintegrowanym układem sterowania
 

ADAPT Damper
ADAPT Damper
Regulator zmiennego przepływu powietrza&nb…
 
ADAPT Diffusers
ADAPT Diffusers
Nawiewniki, wywieniki sufitowe przezn…

CONTROL Zone
CONTROL Zone
Regulator do sterowania zmiennego przepływ…


Pobierz

Pobierz materiały w postaci .pdf


18 Wywołania   Strona < 1 >

   

 Artykuł Nazwa Typ Rozmiar Date Dodaj do schowka
Strona < 1 >
WISE  Adapt Damper Katalog 2,15MB 2015-07-17 Dodaj do schowka
WISE  ADAPT Difusers Katalog 4,50MB 2010-04-21 Dodaj do schowka
WISE  CONTROL Room Katalog 1,57MB 2013-01-03 Dodaj do schowka
WISE  CONTROL Zone Katalog 1,83MB 2012-01-31 Dodaj do schowka
WISE  CONTROL Zone Instrukcja 1,04MB 2014-03-10 Dodaj do schowka
WISE  DETECT O Czujnik obecności Instrukcja 592,93kB 2014-03-04 Dodaj do schowka
WISE  DETECT Pb Elektr. czujnik ciśnienia Instrukcja 714,26kB 2014-03-04 Dodaj do schowka
WISE  DETECT Qa Czujnik CO2 i temp. Instrukcja 614,66kB 2014-03-07 Dodaj do schowka
WISE  DETECT Ta Czujnik temperatury Instrukcja 254,60kB 2014-03-04 Dodaj do schowka
WISE  Super WISE Instrukcja 2,99MB 2014-04-02 Dodaj do schowka
WISE  Super WISE Router Instrukcja 1,47MB 2014-04-03 Dodaj do schowka
WISE  System WISE Katalog 8,47MB 2010-04-21 Dodaj do schowka
WISE  System WISE Broszura 3,76MB 2012-05-18 Dodaj do schowka
WISE  TUNE Adapt - Instrukcja użytkownika Instrukcja 1,01MB 2014-03-06 Dodaj do schowka
WISE  TUNE Control - Programator Instrukcja 534,35kB 2014-03-04 Dodaj do schowka
WISE  TUNE Temp Instrukcja 272,61kB 2014-04-03 Dodaj do schowka
WISE  VALVE Zawór grzejnikowy Instrukcja 876,10kB 2014-03-04 Dodaj do schowka
WISE  WISENetwork -Modbus RTU - instrukcja Instrukcja 1,85MB 2014-03-04 Dodaj do schowka