System WISE - nowa genercja

System WISE - Właściwa ilość powietrza we właściwym miejscu!

Podstawową ideą funkcjonowania systemu WISE jest dostarczanie i kondycjonowanie zmiennej ilości powietrza w ścisłej zależności od aktualnych potrzeb użytkowników, tak aby nie było go za mało, ani za dużo.

System wentylacji zależnej od potrzeb SWEGON WISE optymalizuje ilość energii zużywanej w urządzeniach klimatyzacyjnych. Obniżając koszty eksploatacyjne systemu HVAC, uzyskujemy spore oszczędności i dbamy o środowisko naturalne. Swegon WISE jest idealnym rozwiązaniem dla nowych budynków, obniżającym zużycie energii do minimum.

Korzyści w całym procesie realizacji projektu

1. Specyfikacja systemu
Swegon oferuje szeroką ofertę, która ułatwia znalezienie dobrego rozwiązania dla każdego projektu. Oprogramowanie Swegon ESBO pomaga w obliczeniach zapotrzebowania na energię, zapewniając solidną podstawę do podejmowania decyzji od samego początku .

2. Planowanie
Nowe oprogramowanie IC Design do  doboru produktów upraszcza proces projektowania, ułatwiając łączenie wodnych i powietrznych systemów wentylacji i klimatyzacji.

3. Instalacja
Wsztystkie elementy systemu WISE komunikują się bezprzewodowo, co eliminuje ryzyko błędnych połączeń. Wystarczy zainstalować odpowiedni element systemu we właściwym miejscu, a system WISE automatycznie przydzieli mu funkcję wybraną w oprogramowaniu IC Design.

4. Uruchomienie
Po zainstalowaniu integralnych komponentów systemu ich kody QR są skanowane, a następnie cyfrowo dopasowane do roli, jaką przyjmują w systemie. Przy uruchamianiu systemu każdy komponent jest konfigurowany automatycznie, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko pomyłki.

5. Obsługa
Interfejs SuperWISE zapewnia przegląd i kontrolę nad całym systemem. Jeśli lokalizacja pomieszczeń zostanie zmieniona, np.  ściana zostanie usunięta - komponentom można przypisać nowe role za pośrednictwem interfejsu w oparciu o zmienione parametry. 

Kompletny system

Nowa generacja WISE zapewnia maksymalną swobodę tworzenia najlepszych kombinacji produktów dla każdego pokoju. Zamiast rozpoczynać pracę z wieloma komponentami i próbować przekształcić je w system, tworzy się system w oparciu o potrzeby w każdym pokoju.

Jest to możliwe dzięki naszym elastycznym produktom i komunikacji bezprzewodowej, jednak program doboru produktów IC Design i interfejs użytkownika SuperWISE również odgrywają znaczącą rolę.

Wyjątkowo niezawodna komunikacja bezprzewodowa

Podstawowym warunkiem, aby system był łatwy w projektowaniu, instalacji i obsłudze, jest fakt, że jest on oparty na najnowszej technologii bezprzewodowej. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu Swegon uzyskuje się największą niezawodność działania i integralność systemu.

 


Podstawową ideą funkcjonowania systemu WISE jest dostarczanie i kondycjonowanie zmiennej ilości powietrza w ścisłej zależności od aktualnych potrzeb użytkowników, tak aby nie było go za mało, ani za dużo.

System wentylacji zależnej od potrzeb SWEGON WISE optymalizuje ilość energii zużywanej w urządzeniach klimatyzacyjnych. Obniżając koszty eksploatacyjne systemu HVAC, uzyskujemy spore oszczędności i dbamy o środowisko naturalne. Swegon WISE jest idealnym rozwiązaniem dla nowych budynków, obniżającym zużycie energii do minimum.