Public Solution

Zapewnia warunki komfortu w obiektach wielokubaturowych typu: lotniska, centra handlowe, muzea, obiekty sportowo-rekreacyjne. Specyfika tych obiektów polega na uwzględnieniu zmieniających się w okresie dobowym warunków eksploatacji, związanych z różnym obciążeniem cieplnym.

 

Public Solution
Public Solution
Rozwiązania dla obiektów użyteczności publ…