Factory Solution

Rozwiązanie Swegon Factory Solution jest przeznaczone do hal zakładów przemysłowych oraz fabryk wymagających doprowadzenia i rozprowadzenia dużej ilości powietrza o właściwej temperaturze przy równoczesnym zachowaniu właściwej ekonomii. Centrala klimatyzacyjna GOLD i nawiewniki wielofunkcyjne lub nawiewniki dalekiego zasięgu spełniają takie zapotrzebowania nadzwyczaj efektywnie.

Centrala GOLD z zintegrowanym kompleksowym układem regulacji dostarcza powietrze o określonej temperaturze. Centrala GOLD może być dodatkowo wyposażona w recyrkulacyjną przepustnicę powietrza, pozwalającą na oszczędne i efektywne ogrzanie pomieszczeń w ciągu przerw w pracy lub w okresie nocy.
Powietrze rozprowadzone jest w pomieszczeniach o dużej kubaturze bardzo efektywnie poprzez nawiewniki BOCa na zasadzie wentylacji wyporowej.
Nawiewniki mogą dostarczać na przemian ciepłe lub zimne powietrze, które jest regulowane poprzez przepustnicę umieszczone wewnątrz nawiewników.

 

Factory Solution
Factory Solution
Rozwiązania dla zakładów produkcyjnych