W skład systemu modułów sufitowych wchodzą: urządzenie wraz z kompletną automatyką oraz akcesoria przyłączeniowe i montażowe.
Koncern Swegon oferuje wiele typów sufitowych modułów chłodzących lub chłodząco-grzewczych.
Są to m.in.: Pacific, Parasol Zenith, Parasol, Adriatic oraz FRB.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej z zastosowaniem modułów sufitowych jest doprowadzenie projektowanej ilości świeżego powietrza oraz utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz pomieszczenia, poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości chłodu i ciepła. Niwelowanie zysków i strat ciepła odbywa się za pośrednictwem dwóch mediów: powietrza i wody.

System z zastosowaniem modułów sufitowych projektuje się do pracy na podwyższone parametry wody chłodniczej w celu uniknięcia powstawania skroplin, będących wynikiem kondensacji. Dzięki temu zostaje obniżony koszt instalacji o układ skroplinowy, przy równoczesnym zwiększeniu higieniczności systemu. Dodatkowo wykorzystanie zasady indukcji w celu wymuszenia obiegu powietrza, eliminujące konieczność stosowania wentylatorów, powoduje, że urządzenie jest wyjątkowo ciche, bezawaryjne, długowieczne i praktycznie ogranicza konieczność serwisowania do minimum.

Zasada działania modułów typu aktywnego polega na dostarczeniu do klimatyzowanego pomieszczenia powietrza pierwotnego, w ilości koniecznej ze względów higienicznych, wstępnie obrobionego w centrali wentylacyjnej. Przepływając przez dysze wylotowe modułu sufitowego powietrze pierwotne zasysa z pomieszczenia powietrze wtórne (efekt indukcji), które przed wymieszaniem się z powietrzem pierwotnym przepływa przez wymiennik ciepła, gdzie jest ochładzane. Obrobione powietrze przez szczelinę modułu wpływa do pomieszczenia.
Zasada działania modułu sufitowego:


1 – Powietrze pierwotne
2 – Powietrze zasysane z pomieszczenia (wtórne)
3 – Powietrze pierwotne i schłodzone powietrze wtórne

Funkcje spełniane przez moduły sufitowe: 

 • Dostarczanie świeżego powietrza
 • Chłodzenie
 • Grzanie - opcjonalna funkcja

Istnieją różne typy aktywnych modułów sufitowych, które różnią się przede wszystkim sposobem poboru powietrza w pomieszczenia. Istnieją moduły, które pobierają indukcyjnie powietrze bezpośrednio z pomieszczenia lub z przestrzeni międzysufitowej. Koncern Swegon oferuje również moduły sufitowe posiadające zintegrowany z urządzeniem system oświetlenia.

Stosując system modułów sufitowych możliwa jest dowolnie częsta zmiana aranżacji wnętrz przy zachowaniu strefowości sterowania parametrami powietrza. W zależności od typu modułów mogą one być montowane w przestrzeni podsufitowej lub bezpośrednio pod sufitem.

Cechy systemów z zastosowaniem modułów sufitowych:

 • Duża elastyczność stosowania
 • Bardzo niski poziom dźwięku
 • Kontrola parametrów powietrza po stronie wodnej - łatwiejsza regulacja
 • Niewielka wysokość urządzenia - możliwość zastosowania w niskich pomieszczeniach
 • Niskie koszty serwisu - brak części ruchomych oraz filtrów
 • Wysoka estetyka wykonania
 • Możliwość współpracy z istniejącymi instalacjami grzewczymi

Zastosowanie:

 • Zakres zastosowania:
 • Biurowce
 • Sale konferencyjne
 • Audytoria
 • Hotele
 • Szpitale i obiekty służby zdrowia
 • Restauracje
 • Apartamenty

Koncern Swegon oferuje również tzw. pasywne moduły sufitowe. Moduły te nie posiadają funkcji doprowadzania świeżego powietrza, posiadają jedynie funkcję chłodzenia. W ofercie znajduje się moduł o nazwie FRB.  

Wszystkie typy modułów sufitowych posiadają Aprobaty Techniczne pozwalające na stosowanie ich na terenie Polski.  

Moduły sufitowe produkowane są zgodnie z normami ISO 9001 oraz normami systemu ochrony środowiska ISO 14001. Opatrzone są również międzynarodowym znakiem CE.

 

PACIFIC
PACIFIC
przykład montażu
 
ADRIATIC
ADRIATIC
przykład montażu

PARASOL
PARASOL
przykład montażu
 
FRB
FRB
przykład montażu
1  2