Monitoring central GOLD

Zarządzanie układem sterowania centrali GOLD poprzez przeglądarkę internetową - wersja demo.

GOLD RX, PX CX i SD

Demo układu sterowania IQlogic w centrali GOLD, możliwość pełnego zarządzania i zmian wartości ustawień.

Adres: http://golddemo.swegon.se
Użytkownik:  local lub installation
Hasło:  0000 dla local, 1111 dla installation

GOLD LP

Poniżej znajduje się link do systemu GOLD LP o wielkosci 05 umiejscowionego w audytorium zakładów produkcyjnych Swegon w Kvänum, Szwecja.

Adres: http://goldlive.swegon.se
Nazwa użytkownika: reader
Hasło: reader

     


Web demo of control system in GOLD

Try out the control system in the GOLD air handling units and Swegon Connect from your web browser.