Zakłady produkcyjne Kvänum

Jedną z fabryk wchodzących w skład koncernu Swegon jest, położona w Kvänum (100 km od Geteborga) fabryka produkująca centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Produkcja central odbywa się w zakładach o powierzchni ponad 40.000 m2, dysponujących nowoczesnym i specjalistycznym parkiem maszynowym.
Większość produkowanch przez zakłady podzespołów central to własne konstrukcje. Zakłady Swegon produkują w całości m.in.: wentylatory oraz rotacyjne wymienniki do odzysku ciepła dla wszystkich wielkości central klimatyzacyjnych.

Zakłady Swegon w Kvänum produkują dwa typoszeregi central klimatyzacyjnych o nazwach GOLD i COMPACT wraz z pełną gamą wyposażenia dodatkowego. Zakres wydajności tych central: GOLD od 500 do 55 000 m3/h, COMPACT od 290 do 1300 m3/h.
Roczna produkcja central to ponad 10 000 szt.

Zakłady w Kvänum posiadają własne centrum badawczo-rozwojowe, gdzie prowadzone są kompleksowe badania i testy nowych produktów.

Koncern Swegon przykłada dużą wagę do niskich kosztów eksploatacji produkowanych przez siebie central, co w połączeniu z ich wysoką jakością, niezawodnością działania i konkurencyjnymi cenami czyni je atrakcyjnym produktem, cieszącym się uznaniem wśród odbiorców całej Europy.

Sprzedaż produktów Swegon odbywa się poprzez sieć własnych biur i reprezentantów w ponad 30 państwach Europy oraz kilku krajach pozaeuropejskich a w tym: USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan, Indie, Nowa Zelandia.