Zakłady produkcyjne Arvika

Produkcja sufitowych modułów chłodzących, klimakonwektorów indukcyjnych oraz tłumików akustycznych odbywa się w Arvice.

Zakłady produkcyjne o powierzchni ponad 17 000 m2 posiadają bardzo nowoczesny i wyspecjalizowany park maszynowy.
Wszystkie produkowane przez zakłady wyroby to własne konstrukcje Swegon.

Zakłady te wyposażone są w laboratorium dysponujące zaawansowaną aparaturą kontrolno-pomiarową, dzięki której każdy produkt może być prawidłowo skonstruowany
i przetestowany.

Do programu produkcyjnego zakładów w Arvice należą:

  • sufitowe moduły chłodzące i chłodząco-grzewcze
  • klimakonwektory indukcyjne
  • tłumiki akustyczne.

Zakłady Swegon w Arvice są jedynym z największych producentów modułów sufitowych w skandynawii i Europie.

Roczna produkcja fabryki Swegon w Arvice to m.in.:

- ponad 60 000 sufitowych modułów chłodniczych
- ponad 10 000 klimakonwektorów indukcyjnych

Sprzedaż produktów Swegon odbywa się poprzez sieć własnych biur i reprezentantów w ponad 30 państwach Europy oraz kilku karjów pozaeuropejskich takich jak: USA, Nowa Zelandia, Dubaj, Tajwan.