Swegon - ErP READY

26-03-2018

ErP (Energy-related Products – ang.)
to produkty związane z energią, do których zaliczane są między innymi agregaty chłodnicze oraz pompy ciepła. Pojęcie to zostało zdefiniowane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE, której celem jest osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu ochrony środowiska przez redukcję wpływu produktów związanych z energią na środowisko.
Dyrektywa ta wprowadza także ogólne zasady stosowania w Unii Europejskiej wymogów dotyczących ekoprojektu poprzez możliwie efektywne wykorzystanie energii przez tego typu produkty, co stanowi kluczową rolę w zobowiązaniu Unii Europejskiej do osiągnięcia celów na 2020 r., tj. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i obniżenia zużycia energii.

Oferowane przez SWEGON na rynek polski agregaty chłodnicze oraz pompy ciepła spełniają wszystkie wymogi dotyczące ekoprojektu, ustanowione poprzez Dyrektywę 2009/125/WE i wprowadzone rozporządzenia wykonawcze do tej dyrektywy, zawierające szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń - przykładowo takie jak: Rozporządzenie 2016/2281 oraz 813/2013 dotyczące m.in. agregatów wody lodowej i pomp ciepła, czy też w przypadku urządzeń o przeznaczeniu przemysłowym Rozporządzenia 2015/1095.

Urządzenia SWEGON marki Blue Box spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi ekoprojektu i innych przepisów Unii Europejskiej, zatem zgodnie z prawem mogą być wprowadzane na rynek oraz instalowane w Polsce i na całym obszarze wspólnoty UE.

Terminy wejścia w życie kluczowych Rozporządzeń UE - dla produktów związanych z energią m.in. takich jak agregaty wody lodowej, pompy ciepła, roof-topy, klimakonwektory: