Nowa generacja typoszeregu central wentylacyjnych GOLD

15-05-2017

Szwedzki koncern Swegon od wielu lat jest synonimem doskonałej jakości urządzeń wentylacyjnych, gwarantujących spełnienie parametrów technicznych nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Jednym z głównych i najbardziej rozpoznawalnych na rynku produktów koncernu Swegon jest system central wentylacyjnych GOLD. Koncepcja, która powstała przeszło dwadzieścia lat temu, była genialna w swej prostocie. Przeanalizowano rynek od strony potrzeb użytkownika, dodano najnowszą wiedzę dotyczącą najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań z dziedziny wentylacji, przyjęto, że niezawodność i kompleksowość rozwiązania to musi być wyróżnik na każdym etapie inwestycji i stworzono urządzenie „plug&play”, które jest nie tylko bardzo popularne wśród projektantów, instalatorów i użytkowników, ale również stało się wzorcem do naśladowania przez konkurentów.

Świat idzie do przodu, dlatego pierwotna idea, choć wciąż aktualna wymaga nieustanej obserwacji rynku i aktualizacji rozwiązań. Zaostrzające się przepisy dotyczące oszczędności i odzyskiwania energii, dyrektywa Ecodesign oraz zmieniające się trendy dotyczące sposobów regulacji,  znajdują odzwierciedlenie w kolejnej, szóstej już generacji central GOLD o oznaczeniu GOLD F.

Centrala GOLD F produkowana jest w 18 różnych wielkościach,
w przedziale wydajnościowych od 300 m3/h do ok. 50 000 m3/h
(w zależności od konfiguracji) oraz pięciu wersjach wykonania:

      - GOLD RX – centrale z wymiennikiem rotacyjnym,
       wszystkie wielkości 04-120,
      - GOLD PX – centrale z wymiennikiem typu przeciwprądowego
       (Counter Flow), 10 wielkości 04-30;
      - GOLD CX – centrale z wymiennikiem glikolowym,
       8 wielkości 35-120;
      - GOLD SD – centrale nawiewne i wywiewne,
       wszystkie wielkości 04-120,
      - GOLD LP – centrale podwieszane z wymiennikiem rotacyjnym,
        2 wielkości 05 i 08.

GOLD jest kompaktową centralą wentylacyjną wyposażoną w kompletny, zintegrowany z centralą układ sterowania, dzięki czemu czas montażu na budowie skrócony jest do minimum.

Podstawowy moduł central GOLD RX, PX i CX składa się z wentylatorów nawiewnych i wyciągowych, filtrów klasy F7 lub F5 oraz wymiennika do odzysku ciepła. Pozostałe moduły funkcyjne, takie jak: przepustnice, nagrzewnice, chłodnice czy tłumiki akustyczne mogą być instalowane razem z modułem podstawowym jako kolejne sekcje w obudowie lub montowane jako peryferyjne urządzenia kanałowe.

Centrale GOLD SD wyposażone są w wentylatory oraz filtry klasy F7 lub F5, mogą również posiadać wymiennik glikolowy do odzysku ciepła dla wielkości od 14 do 120. Pozostałe moduły funkcyjne analogicznie, jak w przypadku central nawiewno-wywiewnych.

Wszystkie centrale GOLD są kompletnie okablowane fabrycznie i wyposażone w zintegrowany układ automatyki. W przypadku central GOLD SD sterownik umieszczony jest w centrali nawiewnej, a centrala wyciągowa posiada wtyczkę do podłączenia kabla komunikacyjnego. Wszystkie dostosowane są również do instalacji na zewnątrz budynków.

Nowy wariant central GOLD F

Wprowadzony niedawno na rynek wariant central GOLD F posiada wiele nowych rozwiązań, zarówno po stronie mechanicznej, jak i po stronie automatyki. Obudowa central jest w nowym ciemnoszarym kolorze, szczelność obudowy jest wyższa od poprzedniej wersji, panele obudowy posiadają lepsze parametry termiczne, różne drobne elementy paneli jak klamki czy zawiasy zostały unowocześnione.

Na szczególną uwagę zasługują centrale GOLD PX , w których wymiennik krzyżowy zastąpiono rozwiązaniem z wymiennikiem przeciwprądowym, posiadającym o wiele wyższy poziom odzysku ciepła, niż standardowy wymiennik krzyżowy. Rozwiązanie to spełnia nowe, bardzo wysokie wymagania , Ecodesign, których pierwszy etap wszedł do użytku 1-go stycznia 2016 roku, a drugi etap wejdzie z dniem 1-go stycznia 2018 roku.

W przypadku rozwiązania produkcji Swegon wzrost efektywności odzysku ciepła osiągnięto nie tylko poprzez samą konstrukcję i umieszczenie by-passu wewnątrz wymiennika, zamiast w części bocznej (RECOflow), ale również dzięki zastosowaniu nowej, opatentowanej przez firmę, sekwencji sterowania rozmrażaniem (RECOfrost). To unikalne rozwiązanie pozwala na zwiększenie poziomu odzysku energii w skali rocznej o kolejne kilka procent oraz nie dopuszcza do skokowych zmian zapotrzebowania na ciepło uzupełniane przez nagrzewnicę.

Nowy typoszereg GOLD F posiada większe możliwości modułowego budowania konfiguracji central od swojego poprzednika czyli wariantu GOLD E. Również w systemie sterowania centralą wprowadzono szereg nowych, interesujących rozwiązań.

 

Nowoczesna produkcja

Produkcja central GOLD w zakładach Swegon odbywa się przy zastosowaniu najnowszych technologii i nowoczesnego parku maszynowego. Poszczególne wielkości central GOLD produkowane są na oddzielnych kompletnie zautomatyzowanych liniach montażowych. Fabryka Swegon produkuje rocznie około 10 000 szt. central. Centrale GOLD to produkt w całości skonstruowany, testowany i na bieżąco unowocześniany. Większość podzespołów central, w tym wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim i rotacyjne wymienniki do odzysku ciepła, są własnymi, opatentowanymi konstrukcjami zakładów i w całości produkowane są przez fabrykę Swegon, gdzie ściśle kontrolowany jest każdy etap produkcji. Po zakończonym etapie produkcyjnym każde urządzenie jest sprawdzane i poddawane testom wydajności przed wysłaniem do końcowego użytkownika. Warto wspomnieć, iż Swegon posiada liczne laboratoria i ośrodki badawczo-rozwojowe. Centrale GOLD testowane są w ośrodku rozwojowym fabryki Swegon w Szwecji, który jest jednym z najbardziej specjalistycznych i nowoczesnych  ośrodków branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Europie. W dzisiejszych czasach produkcja nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych jest obecnie niemożliwa bez posiadania specjalistycznych laboratoriów umożliwiających testy i próby.

Wszystkie unowocześnienia wprowadzone przez Swegon w centralach GOLD mają na celu zoptymalizowanie zarówno samej obsługi urządzeń, jak również uzyskanie jeszcze większego poziomu energooszczędności. Dowodem na wysoki odzysk energii cieplnej oraz wysoką efektywność energetyczną central klimatyzacyjnych z wymiennikiem rotacyjnym - GOLD RX jest przyznanie certyfikatu Passive House Institute. Instytut certyfikował centrale GOLD RX łącznie w 12 wielkościach (04–35, 50) do maksymalnego przepływu powietrza - 9 000 m3/h. Są to centrale o największej wydajności wśród wszystkich central, które do tej pory otrzymały certyfikat.

Centrale GOLD posiadają także certyfikat EUROVENT oraz wykonywane są zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz normami ekologicznymi 14001. Centrale GOLD posiadają atesty higieniczne PZH i oznaczone są znakiem CE.

Centrale GOLD umożliwiają bezusterkową pracę przez wiele lat, co Swegon podkreśla oferując pełną, 5-letnią gwarancję na centralę wraz z kompletną automatyką. Pięcioletnia gwarancja na centrale GOLD obejmuje wszystkie podzespoły central oraz wszystkie komponenty układu sterowania.

Pierwszy typoszereg central wszedł do produkcji w 1994 roku. W tym roku wchodzi do produkcji i sprzedaży szósta wersja GOLD F. Polska jest poza Skandynawią jednym z największych odbiorców tych central. Aktualnie na rynku polskim w centrale GOLD zostało wyposażonych ponad 3 000 obiektów.

Organizacja Swegon Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 26-lat. Sieć biur techniczno-handlowych oraz własny serwis  zapewniają wysoko wykwalifikowane doradztwo i  pomoc techniczną. Serwis organizacji Swegon gwarantuje prawidłowe uruchomienie central, szybką, kompetentną i odpowiedzialną obsługę klienta.