Certyfikat Swegon dla centrów danych

06-05-2016

Swegon gwarantem Kodeksu Postępowania Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej centrów danych.

Z radością informujemy, że Grupa Swegon została certyfikowana przez Komisję Europejską, jako gwarant Kodeksu Postępowania Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej centrów danych.

Kodeks Postępowania UE jest wskaźnikiem stosowanych aktualnie najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej oraz obniżenia kosztów eksploatacji centrów danych. Unijny Kodeks Postępowania w zakresie efektywności energetycznej centrów danych jest to program partnerstwa między przemysłem i Komisją Europejską, który reprezentuje szerokie porozumienie w zakresie stosowania najlepszych praktyk i rozwiązań technicznych w celu zminimalizowania emisji dwutlenku węgla powstałego w wyniku użytkowania centrów danych.

Wybierając firmę Swegon, nasi klienci, będą mieć teraz pewność, że oferowana technologia oraz rozwiązania odzwierciedlają najnowsze energooszczędne systemy przeznaczone do tworzenia centrów danych i ich eksploatacji.

Swegon jest jedną z wiodących firm w branży, posiada nowoczesne zakłady produkcyjne i centra badawcze zarówno w zakresie chłodnictwa tak i wentylacji. Wraz z uzyskanym certyfikatem Unii Europejskiej, nasza firma będzie kierować do przemysłu związanego z ogólnie pojętą branżą centrów danych jasny sygnał, iż jednym z wiodących naszych celów będzie sprostanie wyzwaniom klimatycznym wynikających z zarządzania centrami danych.

Należy podkreślić, że Kodeks Postępowania Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej centrów danych został stworzony w odpowiedzi na rosnące zużycie energii w centrach danych i konieczności zmniejszenia skutków ekonomicznych, oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Celem Kodeksu jest, aby informować i stymulować operatorów oraz właścicieli centrów danych w celu zmniejszenia zużycia energii, w sposób opłacalny, bez utrudniania wykonywanych zadań i ich krytycznych funkcji. Kodeks Postępowania UE zmierza do osiągnięcia tego celu poprzez poprawę zrozumienia tematyki zapotrzebowania na energię w centrach danych, oraz poprzez podnoszenie świadomości branży rekomendując najlepsze energooszczędne praktyki i rozwiązania.

Niniejszy Kodeks Postępowania Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej centrów danych jest dobrowolną inicjatywą mającą za zadanie połączyć zainteresowane strony, czyli producentów, dostawców, projektantów, konsultantów i instytucji użyteczności publicznej, łącznie z koordynacją innych podobnych działań, prowadzonych przez te podmioty. Strony biorące udział w tej inicjatywie będą postępować zgodnie z intencją Kodeksu Postępowania UE i będą przestrzegać uzgodnionych zobowiązań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ict-codes-conduct/data-centres-energy-efficiency