Agregaty BLUE BOX z czynnikiem R1234ze

22-04-2015

Firma BLUE BOX należąca do grupy SWEGON jako pierwsza wprowadziła do sprzedaży agregaty wody lodowej ze sprężarkami śrubowymi pracujące z najnowszą generacją ekologicznego czynnika chłodniczego HFO typu R1234ze, dla którego wartość GWP=6.

Jest to przełomowe rozwiązanie w branży klimatyzacyjnej z uwagi na fakt, że nowy czynnik z grupy HFO ma kilkaset razy mniejszy wpływ na globalne ocieplenie (GPW) od dotychczas stosowanych czynników z grupy HFC. Dzięki temu, produkowane agregaty będą znacznie bardziej przyjazne środowisku, przy zachowaniu takiej samej niezawodności i zbliżonej wydajności.

 

Pierwsze na rynku tego typu rozwiązanie agregat Kappa REV seria LGW na czynnik R1234ze

Działania te wpisują się w strategię Unii Europejskiej „Europa 2020”, gdzie jednym z podstawowych dążeń strategicznych jest osiągnięcie celu „20/20/20” – czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia eksploatacji agregatów chłodniczych. Od lat wiele krajów na świecie zmierza do wycofania z obrotu części czynników chłodniczych, mając na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Należy podkreślić, że Unia Europejska przoduje we wprowadzaniu tego typu ograniczeń. W konsekwencji, obecnie szeroko stosowane czynniki chłodnicze w agregatach  chłodniczych będą powoli wychodziły z użycia, być może nawet do całkowitego ich wycofania.

Zapobieganie niebezpiecznym zmianom klimatu jest obecnie priorytetem dla Unii Europejskiej.  wprowadzane są odpowiednie akty prawne, takie jak rozporządzenia wykonawcze w odniesieniu do  dyrektywy Ekoprojektu (Ecodesign), gdzie uwzględniane jest oddziaływanie produktu na środowisko w całym cyklu jego życia już na etapie projektowania – w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych. Kolejnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 w sprawie ograniczenia stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych, wiążące się z dodatkowymi kosztami eksploatacji urządzeń chłodniczych zawierających obecnie najbardziej popularne czynniki chłodnicze takie jak np. np. 410A czy 134a - (patrz np. wprowadzana w najbliższym czasie w naszym kraju ustawa F-gazowa).

Ma to także istotne znaczenie w toku prowadzenia certyfikacji typu BREEAM, LEED czy też European GreenBuilding. Wychodząc tym działaniom na przeciw firma BLUE BOX wprowadziła pierwszy na rynku innowacyjny ekologiczny agregat na czynnik R1234ze ze sprężarkami śrubowymi typu KAPPA REV LGW. Dzięki temu klienci mogą w możliwie jak najmniejszym stopniu odczuć nieuniknione zmiany związane z regulacjami i ograniczeniami stosowania obecnie popularnych czynników chłodniczych. Nie bez  znaczenia ma tu także wieloletnia strategia i praktyka pro-ekologiczna prowadzona przez koncern SWEGON.

Należy podkreślić, że SWEGON to koncern z ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji rozwiązań z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Przez cały czas swojego istnienia firma kieruje się polityką jakości oraz ochrony środowiska, dzięki czemu obecnie jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Fabryka BLUE BOX stanowiąca ważny element organizacji SWEGON jest znana z pionierskiego i innowacyjnego podejścia do opracowywania nowych produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie projektowania i produkcji urządzeń chłodniczych wpisuje się w globalną politykę całej grupy SWEGON. BLUE BOX tworzy urządzenia i systemy, zapewniające maksymalny poziom komfortu, wywierające możliwie najmniejszy wpływ na środowisko przy równoczesnej optymalizacji kosztów i zużycia energii, gdzie wybór czynnika chłodniczego jest jednym z kluczowych elementów w dążeniu do minimalizacji wpływu tych urządzeń na środowisko naturalne.

BLUE BOX jako cześć grupy SWEGON posiada specjalistyczne laboratorium utworzone na terenie fabryki urządzeń chłodniczych. Badane są tam wszystkie nowe rozwiązania i prototypy agregatów chłodniczych. W ostatnim okresie to właśnie fabryka BLUE BOX przeznaczyła znaczne środki na rozwój specjalistycznego zaplecza badawczego na swoim terenie. Laboratoria zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić możliwość badań wszystkim liniom produkcyjnym, łącznie z zaawansowanymi testami funkcjonalności oraz badań wydajności na poszczególnych stanowiskach kontrolnych. Dzięki temu było możliwe wprowadzenie w życie pionierskiego rozwiązania i stworzenie nowej generacji urządzeń na ekologiczny czynnik HFO mający już praktycznie pomijalny wpływ na globalne ocieplenie (dla nowej generacji czynnika R1234ze potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP = 6).

Przeprowadzone szczegółowe badania dają gwarancję prawidłowego i bezawaryjnego działania nowego typu agregatu.

Przyjęte i przetestowane zostały także rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, w związku z zaliczeniem czynnika R1234ze do grupy bezpieczeństwa A2L (zastosowano m.in. w agregatach Kappa REV FC seria LGW detektor wycieku czynnika chłodniczego zamontowany w przestrzeni sprężarek, z funkcją odpompowania czynnika chłodniczego).

Dodatkowo w urządzeniach Kappa REV FC seria LGW wdrożono nowoczesne i innowacyjne rozwiązania m.in. takie jak:

  • ƒzoptymalizowane sterowanie pod kątem czynnika nowej generacji HFO,
  • ƒskraplacze mikrokanałowe zapewniające mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym od 30 do 70%,
  • ƒfunkcja Multilogic – do 32 jednostek podłączonych do tego samego obwodu hydraulicznego (większa sprawność przy częściowym obciążeniu, redundancja),
  • ƒmaksymalizacja wydajności free-coolingu dzięki unikalnemu rozwiązaniu rozdzielenia sekcji skraplacza i wymienników free-coolingu oraz innowacyjnej funkcji sterowania Multifree,
  • ƒzdalne zarządzanie jednostką poprzez zintegrowany WEB serwer.

Podsumowanie

Tym, co wyróżnia SWEGON poza szczególnym naciskiem na kontrolę jakości, czy tworzenia innowacyjnych i ekologicznych produktów, jest sam sposób rozwiązywania zasadniczych problemów z zakresu instalacji klimatyzacyjnych. Wynika to między innymi z historii oraz ponad już 60 lat  doświadczeń firmy. Obecny kierunek rozwoju całej organizacji SWEGON, to tworzenie nie tylko urządzeń, ale systemów dających możliwość spojrzenia całościowego na obiekt także pod względem ekologicznym i zaproponowanie takich rozwiązań, które umożliwiają budowę systemu gdzie współdziałanie różnych układów daje efekt większy niż suma poszczególnych oddzielnych urządzeń i instalacji – czyli efekt synergii. W ostatnich latach wielu projektantów także i w naszym kraju zaczyna coraz wyraźniej dostrzegać i doceniać możliwości oraz różnice jakie daje oferta firmy SWEGON dzięki unikalnej możliwości budowania sprawdzonych i zoptymalizowanych systemów stworzonych dla całych obiektów.