Certyfikaty

ISO 9001
Na współczesnym rynku instalacyjnym i budowlanym coraz istotniejsza staje się jakość. Aby zapewnić włąściwą jakość produktów należy spełniać jeden ze składników, którym jest właściwe zarządzanie jakością.
ISO 9001 to System Zarządzania Jakością. System jakości stosowany w zakładach Swegon został zatwierdzony jako zgodny z ISO 9001 już w roku 1989 i był pierwszym tego typu certyfikatem przyznanym zakładom branży wentylacyjnej w Skandynawii i jednym z pierwszych w Europie.
System ISO 9001 obowiązuje we wszystkich jednostkach koncernu i obejmuje m.in. projektowanie, konstrukcję i rozwój nowych produktów, produkcję oraz serwis.  
... pobierz certyfikat >>
 

ISO 14001
Koncern Swegon traktuje ochronę środowiska jako jeden ze strategicznych celów przedsiębiorstwa. Objawia się to w dbałości o jak najmniejszą uciążliwość produktów dla otoczenia w trakcie eksploatacji (hałas, zużycie energii) a także podczas produkcji. Wszystkie zakłady produkcyjne koncernu Swegon posiadają certyfikat, stwierdzający zgodność wymaganych parametrów z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001. 
... pobierz certyfikat >>

 

Certyfikat wiarygodności biznesowej
Otrzymanie Certyfikatu wiarygodnosci biznesowej to zaszczytne wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy. Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez analityków D&B, wystawiana jest na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu DunTrade, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.   


... pobierz certyfikat >>