Atesty Higieniczne

Wykaz aktualnie posiadanych przez Swegon Sp. z o.o. atestów higienicznych:

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
typu GOLD RX, PX, CX, SD, LP

nr atestu: HK/B/1778/01/2011, ważny do 29.12.2016 r.

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu GOLD
w wykonaniu higienicznym

nr atestu: HK/B/0520/01/2015, ważny do 30.04.2020 r.

Centrale wentylacyjne i wentylacyjno-klimatyzacyjne typu COMPACT: Unit, Top, Air, Heat
nr atestu: HK/B/0733/01/2013, ważny do 27.06.2018 r.

Centrale klimatyzacyjne Swegon SILVER
nr atestu: HK/B/0052/01/2011, ważny do 21.05.2016 r.

Centrale klimatyzacyjne Swegon SILVER M HY-CASE w wykonaniu higienicznym
nr atestu: HK/B/0976/01/2015, ważny do 19.08.2020 r.

Centrale klimatyzacyjne Swegon AT4/AT6
nr atestu: HK/B/0659/01/2015, ważny do 28.05.2020 r.

System Swegon WISE: ADAPT Sphere, ADAPT Free, ADAPT Colibri, ADAPT Exhaust, ADAPT Damper, CONTROL Zone, CONTROL Room)
nr atestu: HK/B/0701/01/2015, ważny do 19.08.2020 r.

Klimakonwektory indukcyjne PRIMO
nr atestu: HK/B/0733/02/2013, ważny do 28.06.2018 r.

Sufitowe i ścienne moduły chłodzące i chłodząco-grzewcze PARAGON
nr atestu: HK/B/0520/01/2010, ważny do 28.06.2018 r.

Sufitowe moduły chłodzące i chłodząco-grzewcze
PACIFIC

nr atestu: HK/B/1117/01/2011, ważny do 22.07.2016 r.

Sufitowe moduły chłodzące i chłodząco-grzewcze
BISCAY i PARASOL

nr atestu: HK/B/0896/01/2010, ważny do 28.06.2018 r.

REACT - uniwersalny regulator zmiennego przepływu powietrza
nr atestu: HK/B/1538/01/2012, ważny do 20.12.2017 r.

Nawiewniki, wywiewniki, skrzynki rozprężne typu VIREO C (400-600), ALT (250-400), CDR (100, 125, 160, 200, 250, 315)
nr atestu: HK/B/1367/01/2014, ważny do 11.02.2020 r.

Nawiewniki, wywiewniki, kratki: CBEa, CGVa, RKTa, EXCa, EIVa, RGVb, EAGLE C, EAGLE S, EAGLE D, EAGLE F, COLIBRI W, COLIBRI C, KDYa, BOCa, LPAa, GSAa oraz skrzynki rozprężne typu: ALSd, ALVd, TRGc
nr atestu: HK/B/1307/02/2012, ważny do 12.12.2017 r.

Nawiewniki, wywiewniki: FALCON, SWIFT , PELICAN, Nawiewniki szczelinowe: SWAN, SWAN WTW
nr atestu: HK/B/1656/01/2011, ważny do 30.11.2016 r.

Nawiewniki, wywiewniki typu: IBIS, IBIS W, DBCa, DBRe, DCCb, DCPe, DHCe, DIRc, DKCe, DMCa, DOMO, DPGa, DRCe, DRGa, DRIf, DVCe, IHCa, ICPa, IVCa, HAWK C, LOCKZONE C, LOCKZONE F, LOCKZONE W, ACDa, CDKa, CKPa CDDb
nr atestu: HK/B/1307/06/2012, ważny do 12.12.2017 r.

Nawiewniki,wywiewniki typu: EAGLE W
nr atestu: HK/K/0520/01/2016, ważny do 09.05.2021 r.

Nawiewniki i kratki typu: ALAa, ALJa, ALRa, DPGa, VZSa, ALCa, CBAa, CBIa
nr atestu: HK/B/1307/01/2012, ważny do 12.12.2017 r.

Nawiewniki typu CKDa
nr atestu: HK/B/0397/01/2012, ważny do 30.03.2017 r.

Nawiewniki typu CDHb, CLHb, OPLb
nr atestu: HK/B/1307/07/2012, ważny do 12.12.2017 r.

Tłumiki akustyczne do montażu w kanałach prostokątnych: LARGO, LENTO, CALMO, CADENZA, MORENDO, FACILE
Tłumiki akustyczne do montażu w kanałach okrągłych: SORDO, CLA

nr atestu: HK/B/1307/03/2012, ważny do 12.12.2017 r.

Kanały AKUSTIK - elstyczne przewody wentylacyjne z izolacją akustyczną 
nr atestu: HK/B/0949/01/2015, ważny do 12.08.2020 r.

Nawilżacze parowe typu CP3/Mk5
nr atestu: HK/B/0733/02/2013, ważny do 27.06.2018 r.

Nawilżacze parowe typu Esco
nr atestu: HK/B/0235/01/2014, ważny do 28.02.2019 r.

Nawilżacze adiabatyczne typu Condair FF2
nr atestu: HK/B/0122/02/2012, ważny do 12.03.2017 r.

Nawilżacze wodne typu PH15/PH28
nr atestu: HK/B/1368/01/2011, ważny do 14.09.2016 r.

Adiabatyczny nawilżacz powietrza Condair DL
nr atestu: HK/B/0336/01/2015, ważny do 31.03.2020 r.

Gazowy nawilżacz powietrza Condair GS
nr atestu: HK/B/0787/01/2015, ważny do 30.06.2020 r.

Nawilżacz powietrza Condair Dual 2
nr atestu: HK/B/1460/01/2012, ważny do 18.12.2017 r.

Zgodnie z regulaminem Państwowego Zakładu Higieny, udostępniamy kopie atestów higienicznych na urządzenia Swegon w sytuacji konieczności ich zamieszczenia w dokumentacji przetargowej lub na wniosek zainteresowanej osoby (p. 13 Regulaminu Wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH)