Smartere inneklima

08-06-2015

Smart

Hvor mye ventilasjon som det er behov for er avhengig av sammenhengen. Hvor mange mennesker befinner seg i boligen? Hva gjør de – bader, lager mat, vasker? Alt dette påvirker hvor stor luftmengde som det er behov for. Å tilpasse ventilasjonen garanterer best mulig inneklima i alle sammenhenger, men fører også til at energiforbruket minsker med tusentalls kroner pr år. Vårt intelligente, behovsstyrte ventilasjonssystem tilpasser ventilasjonsnivået automatisk.air quality

Med det nye kontrollpanelet Smart er det lettere enn noen gang å stille inn ventilasjonen etter ulike forhold og situasjoner. Funksjonene kan stilles inn manuelt fra fargskjermen eller programmeres med ukesuret. Ventilasjonen kan også styres automatisk med Smart-logic (tilvalg). Kan brukes med alle Smart-aggregat.

Smart

SMART AUTO FUNKSJONER

 Home/away/boost AUTO HJEMME/OFFLINE/FORSERT
Funksjonen Smart-logic måler automatisk karbondioksidnivået i boligen og tilpasser ventilasjonen etter hvor mange mennesker som befinner seg der.
 RH AUTO RH-STYRING
Brukes til å styre luftfuktigheten innendørs og finne riktig ventilasjonstrinn basert på fuktighetsgrad.
 VOC AUTO LUFTKVALITETSSTYRING
Den mest avanserte automatiske styringen for optimal luftkvalitet. Reagerer på en rekke ulike partikler, f.eks. fukt, damp, lukt og svette for å gi optimalt inneklima under alle forhold.

Les mer om Smart behovstyring