Energiberegningsprogram for Swegon CASA

07-05-2014

ProCASA er et enkelt, pålitelig og hurtig energiberegningsprogram for ventilasjonsteknikere.

ProCASA

All informasjon du trenger å fylle inn er luftmengde og trykkfall for kanalsystemet.

Med programmet kan du beregne følgende:

  • Totalt energiforbruk i ulike klimasoner der energiforbruket for aggregatet og ventilasjonssystem er separate.
  • Årlig energieffektivitet.
  • Varmegjenvinnerens temperatureffektivitet og ventilasjonsaggregatets årlige effektivitet
  • Ventilasjonens innvirkning på leilighetens energimerking
  • Viftenes momentane effektforbruk og årlige forbruk samt SFP-verdien for ventilasjonen.
  • Akustiske data for lydoverføring til kanal og omgivelser
  • Tekniske spesifikasjoner som f.eks målinger, funksjonsskisser, filter m.m.

Test programvaren på www.swegon.com/procasa
Tagger: Products, Home Ventilation, Software, 2014

Kommenter

 
    Send
Please comment – but don’t forget to sign with your name!