Deplasserende ventiler

Lavhastighetsventiler med maksimal komfort ved korte avstander

BOC

BOC
Lavhastighetsventil med BOOSTER


 
DBC

DBC
VARIZON® deplasserende ventil med regulerbart spredningsbilde


 
DCC

DCC
Lavhastighetsventil for små luftmengder


DCP

DCP
VARIZON® deplasserende ventil med regulerbart spredningsbilde


 
DHC

DHC
VARIZON® deplasserende ventil med regulerbart spredningsbilde


 
DIR

DIR
VARIZON® deplasserende ventil med regulerbart spredningsbilde


DPG

DPG
Lavhastighetsventil for små luftmengder


 
DRG

DRG
Lavhastighetsventil for små luftmengder


 
DRI

DRI
VARIZON® deplasserende ventil med regulerbart spredningsbilde


DVC

DVC
VARIZON® deplasserende ventil med regulerbart spredningsbilde