Web demo av GOLD kontrollsystem

Test kontrollsystemet i GOLD direkte fra nettleseren med våre oppkoblede luftbehandlingsaggregater.

GOLD Version E Demo

Demo-aggregat GOLD version E med kontrollsystemet IQlogic der du har full brukertilgang for å admininstrere ditt GOLD aggregat.

Adresse: http://golddemo.swegon.se
Brukernavn: local eller installation
Passord: 0000 for local, 1111 for installasjon

GOLD LP Live

Komplett Swegon Office Solution med en GOLD LP 05 med roterende varmegjenvinnere som betjener auditoriet på Swegons hovedkontor i Kvänum.

Adresse: http://goldlive.swegon.se
Brukernavn: reader
Passord: reader

Angitte verdier på GOLD Live-enheten kan kun avleses.

     GOLD RX

Roterende varmeveksler
<50 400 m3/h


GOLD PX

Platevarmeveksler (motstrøm)
<11 520 m3/h


GOLD CX

Batterivarmeveksler, <50 400 m³/h


GOLD SD

Separate tillufts- og avtrekksaggregater
<64 800 m3/h


COOL DX / COOL DX Top

Plug and Play-kjølemaskiner for GOLD


GOLD LP

Ekstra smalt aggregat med roterende varmeveksler <2 600 m3/h NOTE! As from calendar week 48, 2017, GOLD LP is delivered under the name of COMPACT LP