Enhetsaggregatet GOLD

15-04-2017

GOLD luftbehandlingsaggregat har ikke bare markedets bredeste tilbud, men også markedets mest komplette og brukervennlige styresystem.

GOLD-konseptet

GOLD er egnet for komfortventilasjon. Avhengig av valgt modell kan GOLD-aggregatet brukes i kontorlokaler, skoler, barnehager, offentlige lokaler, butikker, bolig m.m.

GOLD er fleksibel og kan brukes i små installasjoner så vel som i de helt store prosjektene. Tilpasningsmulighetene er mange.

Unikt, lett tilgjengelig og integrert styringsutstyr for enklere installasjon, idriftsetting samt mange års forenklet drift med en rekke økonomiske funksjoner som reduserer energiforbruket for akkurat din bygning.

 

GOLD-aggregatet bygger på et kabinettkonsept med svært høy ytelse; termisk isolasjonsklasse T2, kuldebroklasse TB3 og luftlekkasje L1(M). Dette høyeffektive kabinettet leveres selvsagt som standard i alle GOLD luftbehandlingsaggregater.

  • Fullt sortiment av tilbehør, tilpasset og optimalisert for GOLD for å spare tid ved installasjon
  • Eurovent-sertifiserte med garanterte data. Alle aggregater testes før levering – pålitelige og problemfrie!
  • EC/PM-teknologi i viftemotorer med tanke på høyeste energieffektivitet
  • Egenutviklede nøkkelkomponenter gir best mulig ytelse, f.eks. roterende varmevekslere, viftehjul samt styringsutstyr

 

I vår nye generasjon GOLD legger vi til flere viktige nyheter i det velkjente GOLD-konseptet.

For flere nyheter se avsnittet om GOLD RX og GOLD PX.

Den nye generasjonen GOLD innføres trinnvis, slik at de mindre størrelsene (004–030) er tilgjengelige våren 2017, og de større størrelsene (035–120) samt GOLD RX/HC er tilgjengelige fra høsten 2017.

Passivhus-certifierat
Swegon GOLD RX (størrelse 04–35 og 50) er sertifisert av Passivhusinstitutet for sin høye energieffektivitet og varmegjenvinning. GOLD er unik ved å være det eneste sertifiserte ventilasjonsaggregatet for høye luftmengder (< 9000 m³/h).

Sertifikat

   
Eurovent    
Samtlige GOLD luftbehandlingsaggregater er sertifiserte av Eurovent
GOLD Eurovent-sertifikat
  Certifierad enligt Eurovent
 
Ekodesign
Samtlige GOLD luftbehandlingsaggregater er sertifiserte av Eurovent.
Alt du trenger å vite om Ekodesign Lot6
  Ekodesign
 
Passivhus

Swegon GOLD RX (størrelse 04–35 og 50) er sertifisert av Passivhusinstitutet for sin høye energieffektivitet og varmegjenvinning. GOLD er unik ved å være det eneste sertifiserte ventilasjonsaggregatet for høye luftmengder (< 9000 m³/h)..
GOLD RX passivhus pdf

  Certifierad komponent för Passivhus


GOLD RX

Roterende varmeveksler
<50 400 m3/h


GOLD PX

Platevarmeveksler (motstrøm)
<11 520 m3/h


GOLD CX

Batterivarmeveksler, <50 400 m³/h


GOLD SD

Separate tillufts- og avtrekksaggregater
<64 800 m3/h


COOL DX / COOL DX Top

Plug and Play-kjølemaskiner for GOLD


GOLD LP

Ekstra smalt aggregat med roterende varmeveksler <2 600 m3/h NOTE! As from calendar week 48, 2017, GOLD LP is delivered under the name of COMPACT LP