Luft/vann Multifunksjonsmaskiner

Luftkjølte væskekjøleaggregater med kjøling og varme simultant og uavhengig av hverandre, 33–227 kW.

AZURA S

AZURA S
Luft/vann multifunksjonsmaskin, 33–227 kW