WISE-produkter

WISE-systemet består av smarte produkter som kommuniserer trådløst via patentert radioteknologi, noe som gir maksimal driftssikkerhet og fleksibilitet. Nedenfor finner du mer informasjon om produktene, inndelt etter funksjon i systemet.

 

 

Systemprodukter
Intelligensen i WISE-systemet er samlet i systemproduktene.

 
     

Klimaprodukter                                          Systemets klimaprodukter håndterer luft, varme og kjøling for å oppnå et perfekt inneklima.

 
     

Systemtilbehør 
Systemtilbehøret kommuniserer trådløst med innebygde radiosendere.