Innreguleringsspjeld

CRM

CRM
Regulerbar måleenhet, tetthetsklasse 0 eller 4


 
CRP

CRP
Innreguleringsspjeld, tetthetsklasse 0


 
CRT

CRT
Avstengingsspjeld, tetthetsklasse 4


SIRI

SIRI
Måle- og reguleringsspjeld