Våre verdier

Våre verdier er grunnlaget for vårt arbeid med å bygge The Indoor Climate Company.

Med innovasjon som utgangspunkt, forsøker vi hele tiden å forbedre oss - i møte med våre kunder, våre produkter og fremtiden til planeten vår.

 

CUSTOMER EMPATHY
Kundeforståelse

Kundeforståelse handler om å se gjennom kundens øyne og virkelig sette seg inn i og forstå deres utfordringer. Først da kan vi tilby løsninger som genererer riktig verdi.

Dette betyr at vi:
◾er interessert i og kjent med våre kunders virksomhet og utfordringer
◾drevet av et oppriktig ønske om å finne den beste løsningen for hver enkelt kunde

TRUST
Tillit

Vi mener at tillit er noe som må fortjenes. Ved å være troverdig og pålitelig, skaper vi tillit over tid.

Dette betyr at vi:
◾bygger langvarige relasjoner basert på ærlighet og åpenhet
◾tar ansvar for vårt arbeid, hverandre, og våre felles mål og kunderelasjoner
◾fullfører og leverer det vi har lovet

COMMITMENT
Engasjement

Vi er engasjerte, ambisiøse, nysgjerrige og ønsker å være best på det vi gjør. Vi hever standarden og utfordrer alle til å ta initiativ og egne beslutninger.

Dette betyr at vi:
◾jobber kontinuerlig for utvikling og forbedring
◾er proaktive og ser muligheter

 

Til syvende og sist handler det om leve som man lærer, med våre verdier som rettesnor, både som organisasjon og det enkelte individ.