Organisasjon


Swegons virksomhet er organisert i fem forretningsområder; Commercial Ventilation, Light Commercial, Home Solutions, Cooling og Nord-Amerika – noe som speiler spesifikke kundebehov.

Omsetningsfordeling pr forretningsområde, %:

 

Opplysningene gjelder 2015. Light Commercial har siden 2016 blitt et frittstående forretningsområde. Tidligere inngikk dette i Home Solutions og Commercial Ventilation.