Penger tilbake for energitiltak i din bolig

19-08-2015

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med.  De støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Du har nå rett til å få tilbake penger når du investerer i energitiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet.

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker og forskningsresultater viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs og innendørs.

I alle bygg må en derfor ha fokus på å legge til rette for et godt inneklima. Dette er nødvendig for å gjøre byggene tilgjengelige for barn og voksne med astma, allergi, eksem eller annen overfølsomhet og for å forebygge at flere utvikler disse sykdommene. I tillegg er det et viktig poeng at et godt inneklima er helsemessig godt for alle!

(kilde: NAAFs faktaark) 

Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 20 000 kr når du ettermonterer et balansert ventilasjonsanlegg i en eksisterende bolig.

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk renset luft og trekker ut brukt luft. Varme blir overført fra brukt luft til frisk luft i en varmegjenvinner, og ventilasjonskanaler fordeler den oppvarmede friskluften rundt i boligen via ventiler. På denne måten behøver friskluften normalt ikke ytterligere oppvarming.

Du kan også kombinere et balansert ventilasjonsanlegg med andre energitiltak som gir rett til å få tilbake deler av utgiftene. Dette kan blant annet være å installere et varmestyringssystem som vil sørge for effektiv energibruk i boligen din.

Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon.

For mer informasjon om ordningen.