Alt du bør vite om Ekodesign Lot 6

17-09-2015

Målet for EU: s ekodesign-direktiv (2009/125/EG) er å gjøre ventilasjonsprodukter mer energieffektive. Gjennom å fase ut ineffektive produkter og gjøre det lettere å finne informasjon, vil det gis veiledning til mer energieffektive ventilasjonsprodukter.

Ekodesign-direktivet er en del av EUs målsetting for 2020. Direktivet tar sikte på å minske det totale energiforbruket, og dermed utslipp av drivhusgasser med 20 %.

Lot 6 gjelder ventilasjonsaggregat, et meget relevant produktområdet, ettersom ventilasjon, varme og klimaanlegg representerer ca 15 % av det totale energiforbruket innen EU. Blant produktene på markedet finnes det stor spredning når det gjelder energieffektivitet. Estimater viser at implementeringen av Lot 6 i ekodesign-direktivet kommer til å føre til et resultat i årlige europeiske energibesparelser på 1300 PJ (petajoule) fra år 2025. Dette tilsvarer omtrent hele Englands el-produksjon.

Ekodesign-direktivet Lot 6 kommer til å oppnå målet gjennom å etablere minstekrav for ventilasjonsprodukter. Minstekravet kommer til å gjennomføres trinnvis fra 2016 til 2018.

Vi brenner for et bedre miljø både inne og ute, og redusert energiforbruk er et av de fremste argumentene for våre effektive produkter. Denne utviklingen er naturligvis noe vi ønsker velkommen og følger nøye
med på. I brosjyren under kan du lese alt du trenger å vite om
Ekodesign Lot 6.

Ekodesign Lot 6Tagger: Products, Corporate, 2015