Kvalitet og miljø

Det snakkes mye om kvalitet og miljø i byggebransjen. Men vakre ord er ikke nok for alltid å gjøre kundene fornøyde og verne om naturen.

Fra ord til handling
Swegon har  gått ett skritt lenger og kvalitets- og miljøsertifisert hele virksomheten.

Det er beviset på at vi holder det vi lover: levere produkter som oppfyller kundens krav til kvalitet til avtalt tid, og ta hensyn til miljøet i alt vi gjør.

Positive miljøaspekter
Allerede i løpet av det første året som de leverte produktene og systemene er i drift, vil effekten av energibesparelsen være høyere enn den totale miljøbelastningen som produksjon, transport osv. innebærer.

Hjelp oss å bli enda bedre!
Vi er naturligvis ikke ufeilbare selv om vi er ISO-sertifisert. Oppstår det feil eller andre uleiligheter, ønsker vi at du kontakter oss, slik at vi raskt kan løse problemet.

Du kan også hjelpe oss med å bidra til et bærekraftig samfunn ved å påvirke andre i miljøspørsmålene. Nøl heller ikke med å gi oss tips om forbedringer eller be om ytterligere informasjon.