Hva er Swegon Solutions?

Kravene til ventilasjon er ulike avhengig av bygningstype. Derfor har Swegon komplette plattformløsninger der vi tar ansvar for at klimaet alltid er det beste. Vi kaller dem Solutions.

Det økende fokuset på energi- og miljøkrav samt de stigende energiprisene har ført til en kraftig utvikling av intelligente produkter, med innebygd styring og regulering for behovsstyrt ventilasjon. Swegon kan tilby disse produktene i helhetsløsninger.

Alle Solutions har en samvirkende styrings- og reguleringsfunksjon som kan brukes som frittstående system, takket være de innebygde nettsidene, eller den kan enkelt kommunisere med et overordnet system. Disse plattformene medfører ikke bare en enklere dimensjonering, men muliggjør også en vesentlig lavere driftskostnad, takket være trykkoptimering, behovsstyrte luftmengder (tilstedeværende, CO2), belysningsstyring, vannstyring med bl.a. børverdiforskyvning av romtemperaturen ved fravær med mer.Hva er Swegon Solution?

Les mer om fordelene med Swegon Solutions.