Luftbåren helhetsløsning for inneklimaet i kontorbygninger

Office Solution Air er en systemapplikasjon for kontorbygninger med flere etasjer. Mange kontorer er i dag dimensjonert for et maksimalt antall tilstedeværende. Antall tilstedeværende på kontoret varierer ut fra hvilken virksomhet som råder. I mange tilfeller er kontoret langt fra fullbelagt, som medfører at det installerte ventilasjonssystemet er overdimensjonert. Dette koster penger og energi. Derfor tilbyr Swegon et system som er behovsstyrt med tanke på antall tilstedeværende og belastningen på kontoret.

Kontoretasjene forsynes av ett system fordelt på to sentralt plasserte luftbehandlingsaggregater og ekstern produsert strøm, kjøle- og varmemedia. Swegons luftbehandlingssystem WISE og GOLD behovsstyrer i fellesskap kontorbygningens luftsirkulasjonsbehov. Kontorene klimatiseres og ventileres med tilluftsventil ADAPT Colibri og radiatorer. Konferanserommene klimatiseres med ADAPT Damper, COLIBRI Ceiling og radiatorer. Andre lokaler som resepsjon, kjøkken og kantine klimatiseres med ADAPT Colibri. Kommunikasjonsenhet SuperWISE knytter systemet sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD.

 

Office Solution Air
Office Solution Air
Skjematisk bilde over komponentene i Offic…


Last ned


2 Treff   Side < 1 >

   

 Artikkel Navn Type Størrelse Dato Legg til i PDF Bucket
Side < 1 >
OFFICE Air  Office Air Solution Brosjyrer 1,18MB 02.03.2016 Legg til i PDF Bucket
OFFICE Water  Office Water Solution Brosjyrer 1,05MB 02.03.2016 Legg til i PDF Bucket