Piri Reis Marine University, Istanbul

Det första gröna universitetet i Turkiet.

Piri Reis University i Istanbul är resultatet av stöd och support från den marina sektorn, med syftet att genomföra undersökningar och erbjuda en kvalitativ utbildningsmöjlighet och träning för det marina och miljömässiga området. I och med universitetets profil var en så låg miljöpåverkan som möjligt ett stort krav. Kraven möttes, och överskreds, genom Swegons energieffektiva produkter och system vilket resulterade i det första universitetet i Turkiet vilket erhöll en BREEAM certifiering.  

Fakta

Land:   Turkiet
Stad:   Istanbul
Bggnadsår:     2013
lutkund:   Piri Reis University

Mer information kan du hitta här: www.pirireis.edu.tr

Contact us for more information about this project:

Name:    
   
E-mail:  
   
Message: