North West Development Agency, Warrington

Det finns många fördelar med att använda kylbafflar i standardutförande. Till exempel kan man använda sig av tidigare tester och projekt när man planerar lösningen för en ny byggnad. Det går också väldigt bra att kombinera komfort med en flexibel lösning.

Ett exempel på ett projekt där kylbafflar i standardutförande har bidragit till flexibilitet är North West Development Agency (NWDA) i Warrington i England. Systemet projekterades av Dyer Associates och installerades 2001. Det är baserat på 1,8 meter långa (standardlängd) aktiva kylbafflar, BRT. Kylbafflarna är monterade så att det alltid finns två enheter per 20 m² öppen kontorsyta.

Flexibiliteten är säkrad i och med att lokalerna kan delas upp mellan kylbafflarna med en möjlig rumsbredd på bara 2,4 m utan att man behöver ändra luftflöde eller kylbafflarnas placering. Swegons luftriktare ADC går att montera i efterhand och ger möjlighet att styra luften väldigt exact. NWDA valde den lösningen när de behövde fler konferensrum.

Fördelarna med kylbafflar i standardutförande bevisades återigen, när en ändring gjorde att man behövde ytterligare några kylbafflar till lokaler där man tidigare inte haft klimatsystem installerat. Swegon kunde leverera de kylbafflar som behövdes inom tio dagar och på så sätt hann man med att få jobbet gjort under NWDA:s semesterperiod.

Fakta:

Land:   England
Stad:   Warrington
Byggnadsår:    2001Contact us for more information about this project:

Name:    
   
E-mail:  
   
Message: