De Hoorn i Leuven, Belgien

Swegons innovativa lösningar för behovsstyrd ventilation var det naturliga valet när energieffektivitet och hållbarhet stod i fokus vid renoveringen och ombyggnationen av det klassiska bryggeriet De Hoorn med anor från 1366.

De Hoorn (svenska: Hornet) är ett klassiskt bryggeri i Leuven, Belgien som har en historia ända från 1366. År 1717 bytte det namn efter sin dåvarande bryggmästare Sebastien Artois. Länge var "hornet" en symbol som användes på etiketten för den mycket populära ölsort som bryggdes här, Stella Artois.

Byggnaden har stått oanvänd sedan början av 1990-talet men köptes för några år sedan upp för att renoveras och användas som kontors- och möteslokaler. Projektet genomfördes som ett EFRO-projekt och hållbarhet var en uttalad ambition både vad det gäller att ta vara på den gamla byggnaden och platsen men även det energieffektiva tillvägagångssättet. De höga kraven på energieffektivitet gjorde att valet slutligen föll på Swegons produkter för behovsstyrd ventilation.

Fakta:

Land:   Belgien
Stad:   Leuven
Byggnadsår:   2012
Contact us for more information about this project:

Name:    
   
E-mail:  
   
Message: