Handelshögskolan, Örebro

Framtidens skola värnar om klimat och miljö, både inne och ute.

Örebros nya handelshögskola har en modern och spännande arkitektur som verkligen sticker ut. Trots utmaningar, med stora glaspartier och öppna ytor med varierande takhöjd, har man som målsättning att uppfylla kraven för att klassas som Miljöbyggnad Silver.

Ventilation, kyla och värme distribueras behovsstyrt allteftersom verksamheten i byggnaden förändras och förflyttas. Swegon har levererat inneklimatsystemet som skapar en behaglig miljö med minimal energiförbrukning och maximal energiåtervinning. Inneklimatsystemet blir därför en viktig faktor för att uppnå den önskade miljöklassificeringen.

Det finns flera anledningar till att Swegon valdes som totalleverantör. Swegons kompletta systemlösning med integrerade produkter medför trygghet och underlättar gränsdragningar, vilket sparar tid och pengar både på kort och lång sikt. Swegons support såväl under som efter projektet är ytterligare en faktor som var avgörande.

Inneklimatsystemet är uppkopplat till ett överordnat system vilket ger full kontroll över drift, underhåll och ekonomi.

Fakta:

Land:   Sverige
Stad:   Örebro
Byggnadsår:   2015
Slutkund:   Örebroporten

Mer information om projektet finner ni via: www.orebroporten.se
Contact us for more information about this project:

Name:    
   
E-mail:  
   
Message:  
   
  

Dela sidan med dina vänner!


Mer information om produkterna i den här byggnaden:


GOLD Luftbehandlingsaggregat

Super WISE styrsystem

CONTROL Damper, spjäll

ADAPT Damper

COLIBRI luftdon

LOCKZONE luftdon


CKD, cirkulär jetspridareDRI, deplacerande donGTH, gallerdonCADENZA, ljuddämpare


CLA ljuddämpare