Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Säästä energiaa sisäilmaston laadusta tinkimättä

Haluamme luonnollisesti, että tilat, joissa oleskelemme, tuuletetaan ja lämmitetään/jäähdytetään hyvin hyvinvointimme ja terveytemme varmistamiseksi. Useimmissa tiloissa käyttötaso kuitenkin vaihtelee vuorokauden mittaan, minkä vuoksi usein tuuletamme tyhjiä tiloja ikään kuin ne olisivat täynnä.

Muun muassa kouluissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että eri tilojen läsnäoloaste on yleensä alhainen. Tästä syystä järjestelmä, joka sovittaa ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tarpeen mukaan, voi säästää jopa 80 % puhallinenergiaa ja 40 % lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Usein riitää pienempi ilmanvaihtokone ja vedenjäähdytin, mikä pienentää investointikustannuksia. Sama koskee myös monia muita tiloja, esim. toimistoja, asuntoja ja hotelleja.

Mitä tarkoittavat lyhenteet CAV, VAV, DCV ja DCIC?

Ilmanvaihdon ohjausperiaatteet ilmaistaan usein lyhenteillä, joita voi olla vaikea erottaa, mutta jotka voidaan kuvailla asteikolla yksinkertaisesta edistyneeseen:

DCIC (Demand Controlled Indoor Climate) (tarpeenmukainen sisäilmasto) - Uuden sukupolven WISE-järjestelmä tarjoaa täydellisen tarveohjatun ratkaisun. Se ei ohjaa pelkästään ilmanvaihtoa, vaan koko sisäilmastoa, ja tarjoaa sitä varten mahdollisuuden yhdistellä ilma- ja vesikiertoisia laitteita ylivertaisella tavalla.

DCV (Demand Controlled Ventilation) (tarpeenmukainen ilmanvaihto) - Järjestelmässä on useita käyttötiloja, jotka sovittavat ilmavirrat ja lämpötilan tarpeen ja tilan läsnäoloasteen mukaan.

VAV (Variable Air Volume) (muuttuva ilmavirta) - Yksinkertainen tarveohjaus, jossa ilmavirta sovitetaan lämpötilan tai ilmanlaadun mukaan.

CAV (Constant Air Volume) (vakioilmavirta) - Yksinkertaisin järjestelmä ilman tarveohjausta, jossa tiloihin siirretään muuttumaton ilmavirta.

Kehittyneellä järjestelmällä on yleisesti mahdollista saavuttaa suuremmat energiasäästöt ja parempi sisäilmasto. On tietenkin olemassa käyttökohteita, joissa yksinkertaisempi järjestelmä toimii loistavasti. Swegon tarjoaa siksi sopivat tuotteet ja ohjausjärjestelmät jokaiselle tasolle. Uuden sukupolven WISE-järjestelmällä on mahdollista ohjata kaikkia tasoja yhdellä ja samalla ohjausjärjestelmällä!WISE – uusi sukupolvi

Helppo, luotettava ja turvallinen koko rakennusprosessin läpi.


VAV/DCV-tuotteet

Ratkaisut pelteihin ja huoneantureihin perustuvia yksinkertaisempia ilmanvaihtojärjestelmiä varten.


WISE – edellinen sukupolvi

Edellisen sukupolven WISE-järjestelmän (-2016) tiedot ja dokumentaatio