Uudet ErP -energiavaatimukset astuvat voimaan 1.1.2018

11-12-2017

Ekosuunnitteludirektiivi Lot 6 määrittämät ilmanvaihtokoneiden vähimmäisvaatimukset otetaan asteittain käyttöön vuosina 2016 - 2018. Uusin ErP-vaatimustaso astuu voimaan 1.1.2018.

1.1.2018 lähtien ”keskimääräisille” ilmasto-olosuhteille laskettu SEC saa olla enintään - 20 kWh/(m2.a)

Ilmanvaihtokoneet ovat keskeinen osa ekosuunnitteludirektiiviä, sillä ilmanvaihto, lämmitys ja ilmastointi edustavat 15 % EU:n kokonaisenergiankulutuksesta ja markkinoilla olevien tuotteiden energiatehokkuus vaihtelee suuresti.

Arvioiden mukaan ekosuunnitteludirektiivin Lot 6:n täytäntöönpanon myötä energiansäästön odotetaan kasvavan 1300 PJ (petajoulea) vuoteen 2025 mennessä.

Tämä vastaa karkeasti koko Ison-Britannian nykyistä sähkötuotantoa. ErP-merkinnällä ja pyritään tehostamaan energian ja energiaan liittyvien tuotteiden käyttöä poistamalla tehottomat tuotteet markkinoilta ja opastamalla kuluttajia valitsemaan energiatehokkaampia tuotteita energiatietojen avulla.

Ekosuunnitteludirektiivi on tärkeä osa EU:n sitoumusta saavuttaa 2020 tavoitteet, joiden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % ja energiankulutusta 20 %.

Lisätietoa Ekosuunnitteludirektiivistä ja ErP-vaatimuksista.

Vaikutus Swegonin asuinrakennuksiin tarkoitettuihin ilmanvaihtokoneisiin

Kaikki Swegon-tuotteet täyttävät ekosuunnitteludirektiivi Lot 6:n vaatimukset. Tarkempaa tietoa tuotteiden suoritustasoista löytyy verkkosivuillamme ja laskentaohjelmista.