Ristivirtakennoiset

Ristivirtatyyppiset ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteet. Lämpötilahyötysuhde on noin 60-65%.

CASA 1000 EC

CASA 1000 EC
Asunnot < 400 m², max 1200 m³/h